Sportovní centrum mládeže ČAS

Atleti jsou zařazováni do SCM k 1. lednu příslušného kalendářního roku dle výkonnosti v uplynulé sezoně. Seznam může být doplněn po halové sezoně o atlety, kteří prokážou mimořádné zlepšení výkonnosti. Konečný seznam pro příslušný kalendářní rok je vytvořen až po jarním přestupním termínu. Další změna v seznamu je možná pouze vyřazením atleta z SCM a to zejména z těchto důvodů: přechod do RSC (resortní sportovní centrum) zanechání sportovní činnosti neplatná sportovní prohlídka Více k zařazování a vyřazování atletů SCM v prováděcím pokynu ČAS k činnosti SCM. SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE ČAS oblast Praha 1 - 5 pracovní kancelář ve stadionu Děkanka Spartak Praha 4 adresa: Děkanská vinice II Praha 4, 140 00 vedoucí trenér: Ing. Vladimír Kučera, Csc. e-mail: vkucera@sp4.cz tel.: +420 607 568 422 SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE ČAS oblast Praha 6 - 10 pracovní kancelář ve stadionu ASK Slavia Praha adresa: Vladivostocká 10,101 00 Praha 10 vedoucí trenér: Mgr. Petr Šarapatka e-mail: Sarapatka.Petr@seznam.cz tel.: +420 724 702 319 Orientační výkonnostní kritéria pro zařazení do SCM Hoši: scmhosi Dívky:  scmdivky Atleti jsou zařazováni do čtyř skupin A, B, C a VSCM, podle výkonnosti v předešlém roce takto: Skupina A: zpravidla atleti juniorské kategorie a talentovaní atleti dorostenecké kategorie, kteří kromě bodů 3.1. a) až b) splňují i tato kritéria: a) splnění o.v.k. v dané disciplíně a potvrdit ještě jednou jeho splnění b) umístění na MČR do 3. místa a s přihlédnutím k umístění v průběžných tabulkách Skupina B: zpravidla atleti dorostenecké a juniorské kategorie, kteří kromě bodů 3.1. a) až b) splňují i tato kritéria: a) splnění o.v.k. v dané disciplíně a potvrdit ještě jednou jeho splnění b) s přihlédnutím k umístění v průběžných tabulkách c) účast na MČR a postup do finále Skupina C: Atleti, kteří splňují kritéria uvedená v bodě 3.1., závodníci přeřazení ze skupin A nebo B z důvodu zranění, stagnace výkonnosti aj. V žákovské kategorii mohou být členové zařazeni pouze do kategorie C.
PartneřiASK Slavia Praha
Důležité odkazyČeský atletický svazIAAFEuropean AtleticsEuropean Atletics