Komentářů
  • Škola tejpování
  • KOTNÍKY

2. Díl - Kineziotaping a kineziotaping hlezenního kloubu

obrazekTerapie pomocí kineziotapingu znamená aplikaci pružných pásek na tělo bez omezování rozsahu pohybu pro příznivé ovlivnění poruch na pohybovém aparátu a pro zlepšení toku tekutin v povrchovém krevním a lymfatickém řečišti. Tato metoda pochází z Japonska a vytvořil ji Dr. Kenzo Kase. Svá uplatnění našla ve sportovní fyzioterapii, ale také jako dopomocná terapie při léčbě pacientů v traumatologii, ortopedii, neurologii, apod. Pro kineziotaping se používají speciální pásky - kineziotejpy, které jsou protažitelné do délky (140-160%) a z rubu jsouDream typicky vlnkované. Vlnkování na spodní straně pásky zajišťuje optimalizaci povrchového krevního a lymfatického řečiště (např. u hematomů nebo poúrazových otoků). Kineziotejpy jsou voděodolné a doba, po kterou vydrží být na těle nalepené, je výrobci označovaná obvykle 4-5 dní. Lepidlo na pásce je hypoalergenní a termoaktivní. Kineziotejpy se nabízejí v mnoha barvách, kvalitativně mezi nimi ale není žádný rozdíl. Odborně proškolený terapeut (kurzy viz www.rehabilitace-bajerova.cz) zná širokou paletu specifických technik lepení pro terapii mnoha akutních i chronických poruch v pohybovém systému. Pomocí specifických technik lepení ovlivňujeme následující:

CramerOptimalizujeme funkci svalů a okolních tkání. Svalům, které jsou ve zvýšeném napětí, umožňujeme relaxaci a svalům, které jsou v oslabení, pomáháme ke snazšímu zapojování. Korigujeme postavení kloubů pomocí optimalizace svalové funkce, čímž zvyšujeme kloubní stabilitu. Působíme tak preventivně např. před vznikem výronů v hlezenním kloubu při běhu, doskoku apod. nebo zvyšujeme stabilitu u již vzniklých instabilit (např. po subluxaci v ramenním kloubu). Přispíváme k obnově a rozvíjení tělesného schématu (povědomí o svém těle). Sportovec tak lépe vnímá pohyb a dostává tak důležitou KTTAPE_LOGOzpětnou vazbu. Čím lepší zpětnou vazbu z konkrétních kloubů má, tím nižší je riziko vzniku úrazů. Zvyšujeme posunlivost měkkých tkání a jizev. Fyzioterapeut je schopen odhalit zvýšené napětí v měkkých tkání a reflexní změny v jizvě, které mohou být příčinou mnoha bolestivých stavů svalů a kloubů. Zvyšuje tak samotnou kvalitu a koordinaci pohybu. rockObnovujeme normální tok krevních a lymfatických tekutin. Urychlujeme vstřebávání poúrazových či pooperačních hematomů a otoků. Dosahujeme analgetického efektu. Zvyšujeme toleranci ke cvičení a pohybu. Na obrázku je uvedena ukázka kineziotapingu pro zvýšení stability hlezenního kloubu, aniž bychom v tomto kloubu omezili rozsah pohybu. Korigujeme postavení v tomto kloubu, proto se používá hlavně pro prevenci výronů kotníku směrem do inverze (pád na vnější kotník), efekt má také při bolestech Achillovy šlachy u plochonoží.

KTTAPE1Pozice při lepení: noha je v dorzální flexi v hlezenním kloubu (špička přitažená k tělu)

Délka pásky – naměříme v pozici: 1. páska – růžová, naměřit 5cm nad vnitřním kotníkem, vést pod patu a skončit 5cm nad vnějším kotníkem, 2. páska – černá, naměřit od vnějšího kotníku přes Achillovu šlachu pod plosku a vést na nárt, 3. páska – modrá, naměřit od vnitřního kotníku přes Achillovu šlachu na vnější kotník, pod plosku a skončit na nártu

Typ nastřižení: „I“

Počátek lepení: 1. páska – růžová, 10 cm nad vnitřním kotníkem, 2. páska – černá, na vnější kotník, 3. páska – modrá, na vnitřní kotník

Konec lepení: 1. páska – růžová, 10 cm nad vnějším kotníkem, 2. páska – černá, na nártu, skončit blízko vnitřního kotníku, 3. páska – modrá, na nártu, blízko vnějšího kotníku

KTTAPE2Technika: fasciová korekční – lepíme v 25% tahu pásky.

Více informací naleznete na: www.rehabilitace-bajerova.cz www.tejpy.cz

Mgr. Marika Bajerová .... Autor článku

Fotogalerie

PartneřiASK Slavia Praha
Důležité odkazyČeský atletický svazIAAFEuropean Atletics