Komentářů
  • Škola tejpování
  • OSTATNÍ

1. Díl - Tři druhy zpevnění

pevneKineziotejpování (kineziotaping), dynamické tejpování (DynamicTaping) a tejpování pevnými tejpy jsou tři moderní doplňkové metody v prevenci a léčbě akutních i chronických bolestivých stavů pohybového aparátu. Liší se jak v samotném materiálu pásky, tak ve způsobu jejich aplikace. Využití aplikace těchto pásek je velmi široké – od sportovní rehabilitace po ambulantní a hospitalizační rehabilitaci.

Tejpování pevnými tejpy má širší uplatnění zvláště ve sportu. Jejím účelem je stabilizování příslušného kloubu s částečným či úplným omezením rozsahu pohybu. Zajistí se tak ochrana kloubu a svalu před destrukčními změnami. Díky správně provedené stabilizaci kloubu dosáhneme analgetického účinku. Na rozdíl od kineziotejpování a dynamického tejpování dochází k omezení krevní a lymfatické cirkulace. Sportovní (pevný) tejp není voděodolný. Doba nošení pevného tejpu by proto neměla být delší než 1-2 dny. Kineziotejpování znamená aplikaci pružných pásek na tělo. Používá se nejen pro stabilizování kloubu (aniž bychom omezili rozsah pohybu ošetřovaného kloubu), ale také pro zlepšení toku krevních a lymfatických tekutin. Otevírá se tedy širší škála použití – pomáhá redukovat otoky (pooperační, poúrazové, lymfatické) a krevní výrony. Pomocí specifických technik lepení kineziotejpů zajišťujeme snazší zapojování oslabených svalů, relaxaci svalů přetížených, korigujeme postavení kloubu, zvyšujeme posunlivost měkkých tkání a jizev. Nastupuje analgetický účinek a celkově tak zvyšujeme toleranci ke cvičení a pohybu. Kineziopáska je roztažitelná do délky a z rubu je vlnkovaná – samotný materiál kineziotejpu má předpoklady pro příznivé ovlivnění toku krve a lymfy. Zkušený a odborně vyškolený terapeut navíc zná několik technik lepení, kterými dosahuje žádaného efektu (analgetický, antiedématózní, funkčně stabilizační, aj.). Kineziotejp je voděodolný – lze s ním provádět vodní sporty. Lepidlo na kineziotejpu je termoaktivní a hypoalergenní. Doba nošení kineziotejpu je obvykle 4-5 dní

dynamicDynamické tejpování (DynamicTaping) je absolutní novinkou v České republice. Pomocí DynamicTapingu dosahujeme stejných účinků jako při kineziotejpování. DynamicTaping navíc hraje nezastupitelnou roli v tejpování „celého pohybu“ – tzv. biomechanického tejpování. Dynamictape (dynamická páska) je totiž roztažitelná nejen do délky, ale také do šířky. Usnadňuje tak provedení žádaného pohybu při současném ochranném stabilizování kloubu bez omezení rozsahu pohybu (jiné tejpy se často srolují). Ze všech výše uvedených pásek je nejvíce protažitelná, čímž usnadňuje pohyb nejvýrazněji. Současně příznivě ovlivňuje krevní a lymfatický tok (z rubu je vlnkovaný). Dynamictape je vysoce voděodolný a při nošení velice příjemný. Doba nošení dynamictapu je obvykle 4-5 dní.

bajerovaMgr. Marika Bajerová .... Autor článku

Zkušená fyzioterapeutka se zabývá diagnostikou, terapií, poradenstvím a pořádáním kurzů v NZZ fyzioterapie Mgr. Marika Bajerová (www.rehabilitace-bajerova.cz). Absolvovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde také několik let vyučovala. V současné době zde působí jako externí pedagog pro studenty magisterského studia. Kromě toho absolvovala celou řadu odborných kurzů, mimo jiné několik kurzů kineziotejpů a dynamických tejpů pod vedením Christiana Röhrse, Nigela Kaufmana a Ryana Kendricka.

Fotogalerie

PartneřiASK Slavia Praha
Důležité odkazyČeský atletický svazIAAFEuropean Atletics